Obecnie kara za działalność kopalni Turów wynosi:

Obecnie kara za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wynosi: